Một nửa diện tích ĐBSCL có thể bị nhấn chìm vĩnh viễn với mực nước biển dâng 100 cm

Báo cáo “Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản 2020” do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố trong tuần này  nêu rõ mực nước biển dâng 100 cm có thể khiến 47,29% diện tích đồng bằng sông Cửu Long bị ngập vĩnh viễn. Báo cáo cho biết mực nước biển dâng trung bình ven biển của Việt Nam có khả năng cao hơn mức trung bình toàn cầu, và mực nước biển dâng ở các tỉnh phía Nam sẽ cao hơn ở phía Bắc.

Đọc tiếp…

Minh Nga