Hà Nội muốn giảm sử dụng túi nhựa

Thành phố Hà Nội muốn giảm thiểu việc sử dụng túi nilon tại các chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại để bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo tính bền vững của hệ sinh thái.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS