Hà Nội đã sẵn sàng cho cuộc gặp lịch sử Trump-Kim

Hà Nội đã cấm ột  sốtuyến  đường để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai Dân chủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK)  – Hoa Kỳ (USA) sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 28 tháng 2.

Đọc tiếp