Hà Nội thu được 349 triệu đô la Mỹ từ đấu giá quyền sử dụng đất

Hà Nội đã thu được 7.955 tỷ đồng (349 triệu USD) từ đấu giá quyền sử dụng đất vào năm ngoái, đẩy tổng doanh thu thu được từ đất lên đến 37.000 tỷ USD (1,62 tỷ USD). Các khoản thu nhập liên quan đến đất đai, bao gồm hợp đồng thuê đất, phí đất và đấu giá đất, chiếm 15 phần trăm tổng ngân sách của thành phố năm ngoái.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS