Sẽ công bố khung hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Hơn 40 bộ, ngành, địa phương đã xây dựng đề án chuyển đổi số. Tuy nhiên, ở khối các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và các doanh nghiệp sản xuất, tiến trình này đang chưa được diễn ra mạnh mẽ như kỳ vọng.

Đây chính là động lực để Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đưa ra sáng kiến và thực hiện xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs và Khung hướng dẫn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam.

VINASA sẽ chính thức công bố Khung hướng dẫn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs và Doanh nghiệp sản xuất tại Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021 (Vietnam DX Summit), sự kiện chuyển đổi số lớn nhất tại Việt Nam.

Đọc tiếp…