‘Chuyển đổi xanh là sống còn, doanh nghiệp buộc phải chiến đấu’

Bên cạnh những động thái thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi xanh từ phía Chính phủ, bộ, ngành, thời gian tới, thay đổi nhận thức, chủ động tăng tốc chuyển đổi xanh được nhìn nhận là yếu tố sống còn với các doanh nghiệp nếu không muốn bị đào thải.

Phát triển bền vững đã và đang trở thành mục tiêu hàng đầu mà các quốc gia hướng tới. Với Việt Nam, tại Hội nghị COP 26, Thủ tướng đã đưa ra các cam kết mạnh mẽ phấn đấu đạt Net Zero vào năm 2050. Ngay sau COP26, Chính phủ cũng quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu, giảm phát thải.

Ở góc độ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi xanh nói chung, áp dụng ESG nói riêng, bà Bùi Thu Thủy, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH-ĐT), phân tích: “Hiện nay, chúng tôi đang thấy rằng về khía cạnh vĩ mô như kế hoạch, chiến lược quốc gia, định hướng đã có. Tuy nhiên, đến cấp độ chương trình hành động của Chính phủ, từng bộ, ngành, doanh nghiệp phải nhìn thấy trong “bức tranh” đó người ta phải làm gì”.

Đọc tiếp…

Hạnh Nguyên