Văn phòng xanh giúp giảm lượng khí thải nhà kính

Với gần 2,8 triệu nhân viên văn phòng, Việt Nam có thể cắt giảm tới 6% phát thải khí nhà kính (GHG) bằng cách thay đổi lối sống xanh và tiêu thụ bền vững, Viện Công nghệ Châu Á (AIT) tại Việt Nam cho biết.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS