Tài chính xanh cho năng lượng tái tạo

Trong chiến lược phát triển quốc gia bền vững, ưu tiên nguồn vốn hướng đến các khách hàng đầu tư vào những ngành sản xuất xanh, thân thiện môi trường, lĩnh vực năng lượng tái tạo (NLTT) có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Hiện nay, các ngân hàng bắt đầu tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh – tín dụng cho phát triển NLTT, tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa đạt kỳ vọng vì việc đầu tư vốn vào lĩnh vực này đòi hỏi thời gian hoàn vốn dài, chi phí đầu tư lớn; rủi ro cao, tiềm ẩn về nợ xấu. Cùng với đó, vấn đề phức tạp về kỹ thuật thẩm định các dự án NLTT – một lĩnh vực rất mới ở Việt Nam, cũng là trở ngại rất lớn, dẫn đến tín dụng xanh vẫn còn hạn chế.

Đọc tiếp…