Chuyên gia: Nền kinh tế xanh là xu hướng hậu COVID

Các doanh nghiệp Việt Nam nên tập trung vào tăng trưởng xanh, nền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn – những xu hướng phổ biến trên toàn cầu, theo Diễn đàn Kinh tế Xanh được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/4.

Các chuyên gia cho biết nền kinh tế xanh và chuyển đổi sang tăng trưởng xanh sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và bắt kịp xu hướng toàn cầu. Để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam cần đạt được các đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng, đồng thời tập trung vào đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Đọc tiếp…