Các trạm y tế cơ sở sẽ được nâng cấp

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Việt Nam là một trong số ít quốc gia có mạng lưới y tế hoàn chỉnh, tổ chức rộng khắp tới tận các thôn bản để khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Mạng lưới y tế cơ sở ở Việt Nam có 1.400 bệnh viện, 180.000 giường bệnh và hơn 11.800 trạm y tế.

Một điểm đáng chú ý là nhân viên y tế đã có nhiều tiến bộ sau 5 năm cải cách. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 cho thấy chỉ số hài lòng của người dân về chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã tăng từ 1,92 năm 2017 lên 1,96 năm 2018.

Đọc tiếp…