Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% trong năm 2018

Sau khi đạt mức tăng trưởng GDP ấn tượng là 6,81% vào năm 2017, chính phủ đã đưa ra một loạt các biện pháp và các ưu tiên để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vào năm 2018.

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet