Đổi mới hoạt động tại các trạm y tế xã nâng cao chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

Bộ Y tế đang nỗ lực để tăng cường hệ thống y tế cơ sở để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và tăng độ phủ bảo hiểm y tế, đảm bảo mọi người có thể tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng mà không gặp phải khó khăn về tài chính.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN