Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1042/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Công điện đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện, như: giao vốn chậm; đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm; việc giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; công tác phối hợp chưa chủ động; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa được đề cao.

Đọc tiếp…

Kim Anh