Chính phủ đánh giá tổng thể tăng trưởng của 4 vùng kinh tế trọng điểm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ vào thứ Sáu (26/7) để nghe báo cáo tổng thể về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) và sự tác động tới tăng trưởng chung của cả nước. Bốn vùng kinh tế trọng điểm bao gồm: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ, Vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ và Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH & ĐT) tổng hợp dựa trên số liệu thống kê của giai đoạn 2011-2017. Theo đó, sự tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm phần lớn đến từ các ngành công nghiệp chế biến và sản xuất. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và Nam bộ dẫn đầu cả nước về năng suất lao động, cho thấy đây là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế của hai khu vực này.

Đọc tiếp…