Rút đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường

Dự thảo luật Thuế bảo vệ môi trường với nội dung gây nhiều tranh cãi là nâng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng lên tối đa 8.000 đồng/lít vừa được Chính phủ xin rút lại.

Đọc tiếp

Chí Hiếu