Thủ tướng chỉ đạo xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Facebook, YouTube

Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Trung tâm này đảm nhận nhiệm vụ tự động rà soát, phát hiện, đánh giá thông tin trên mạng.

Đọc tiếp

Phóng viên VOV News