Chính phủ đặt mục tiêu có 100.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2030

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị quyết về các giải pháp khuyến khích và thúc đẩy đầu tư vào phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn.

Chính phủ đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở mức 3% hàng năm trong khi giá trị xuất khẩu của nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản dự kiến sẽ tăng 6% -8% mỗi năm.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ sẽ tập trung vào việc cải thiện thể chế và thủ tục hành chính liên quan và tháo gỡ những rào cản liên quan đến điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đọc tiếp…