Chính phủ cam kết cắt giảm chi phí kinh doanh

Năm nay, chính phủ cam kết cắt giảm chi phí và các quy định về điều kiện kinh doanh cũng như tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Đọc tiếp …

Phóng viên VIR