Hỗ trợ Việt Nam phát triển nền kinh tế tuần hoàn

Tham vọng của Việt Nam về việc xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn – vừa chống ô nhiễm vừa đạt mức tăng trưởng bền vững nhờ tái sử dụng và tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng – đã thu hút được sự tham gia của nhiều công ty nước ngoài. Tuy nhiên, để mô hình kinh tế này phát triển thì cần có sự hỗ trợ của nhà nước. 

Đọc tiếp …

Thanh Tùng