Thuế tối thiểu toàn cầu: cơ hội đẩy nhanh cải cách chính sách, hội nhập quốc tế

Việc áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác nhằm đẩy mạnh cải cách chính sách và thúc đẩy nỗ lực hội nhập quốc tế của Việt Nam, theo nhận định của những người trong cuộc.

Theo Bộ Tài chính, có 1.015 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, chiếm 4,5% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong đó có hơn 70 doanh nghiệp có khả năng bị ảnh hưởng bởi mức thuế tối thiểu toàn cầu.

Đọc tiếp…