Liên minh toàn cầu kiến nghị chấm dứt năng lượng hóa thạch ở Việt Nam

Ô nhiễm từ các nhà máy điện than có thể làm tăng lượng khí thải CO2 ở Việt Nam lên gấp 20 lần và làm giảm các nỗ lực toàn cầu để kiềm chế sự nóng lên của trái đất.

Đọc tiếp …

Phóng viên VOV