Mức phát thải CO2 toàn cầu vượt xa mục tiêu bằng 0

Phần lớn các quốc gia sẽ không đạt được mục tiêu Mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, nhất là khi nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đang có mức phát thải tăng mạnh. Mức phát thải ròng bằng 0 ngày càng trở nên quan trọng về mặt hình ảnh và ngoại giao đối với các nhà hoạch định chính sách, nhưng nếu các nước không đẩy mạnh thay đổi thì mục tiêu này vẫn ở xa tầm với.

Đọc tiếp…