Ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Việt Nam đã vinh danh 48 tổ chức phi chính phủ nước ngoài vì những đóng góp của họ trong nỗ lực giảm nghèo và phát triển bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn 2013-2017. 

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN