Tổng cục Thống kê công bố số liệu về lao động

Có tới 1,2 triệu người đã bị sa thải trong sáu tháng đầu năm nay do đại dịch Covid-19. Số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy số người có việc làm trong sáu tháng đầu năm thấp hơn đáng kể so với năm 2019.

Tổng cục Thống kê Việt Nam đã đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy nền kinh tế như các gói hỗ trợ cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn như lao động trình độ thấp. Các gói hỗ trợ cho các công ty trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều như du lịch và bán lẻ nên được triển khai nhanh hơn. Các doanh nghiệp trong nước nên điều chỉnh hoạt động để tồn tại và có kế hoạch đào tạo cho nhân viên của họ.

Đọc tiếp…