Bất bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số gia tăng

Kết quả khảo sát quốc gia năm 2015 về tình hình kinh tế xã hội của 53 dân tộc tại Việt Nam thông qua lăng kính giới cho thấy khoảng cách giới trong các nhóm Dân tộc thiểu số còn lớn và tồn tại dai dẳng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, lao động, giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe.

Đọc tiếp …

 

Phóng viên VNS