Chênh lệch giới tính khi sinh tăng nghiêm trọng

Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam năm 2022 ở mức cao, khoảng 113,7 trẻ trai trên 100 bé gái, được Tổng Cục Dân số đánh giá là “nghiêm trọng”.

Những nguyên nhân khiến chênh lệch giới tính khi sinh tăng, theo Tổng cục Dân số, là do tâm lý ưa thích con trai và mong có con trai trong gia đình quy mô nhỏ; lạm dụng khoa học – công nghệ. Ngoài ra, các quy định pháp luật chưa được thực thi nghiêm làm trầm trọng hơn tình trạng này.

Đọc tiếp…

 

Lê Nga