Bình đẳng giới sẽ được đưa vào các bộ quy tắc ứng xử cộng đồng

Theo quyết định mới do Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành, hương ước và quy ước ở mọi cấp cơ sở trong cả nước sẽ bao gồm các nguyên tắc như bình đẳng giới trong xã hội và gia đình, không phân biệt đối xử trên cơ sở giới.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy tắc đạo đức cộng đồng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy và đảm bảo bình đẳng giới, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình, cũng như nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội.

Đọc tiếp…