Chuyên gia: Bình đẳng giới tại nơi làm việc-nền tảng để doanh nghiệp bứt phá

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), bình đẳng giới tại nơi làm việc cần được coi là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và đột phá cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ tham gia thị trường lao động cao.

Đây là phát biểu của ông Vinh tại một hội thảo diễn ra vào ngày 15/3 tại Hà Nội do Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE) – được tài trợ bởi sáng kiến Investing in Women của Chính phủ Australia, và Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) của VCCI đồng tổ chức.

Đọc tiếp…