Diễn đàn về quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững

Ngày 22/8 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) và Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam đã đồng tổ chức diễn đàn về quản trị rừng bền vững và thương mại gỗ. Đây là một trong những hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy hiệu quả quản trị rừng và theo dõi việc thực hiện Thoả thuận Đối tác Tự nguyện (VPA) về thực thi Lâm luật, Quản trị và Thương mại Lâm sản (FLEGT) và  Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam, Liên minh Châu Âu. (EVFTA).

Thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp cho thấy, nửa đầu năm nay, Việt Nam thu về 9,1 tỷ USD từ xuất khẩu lâm sản, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 56% kế hoạch. Thặng dư thương mại ước tính khoảng 7,5 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Đọc tiếp…