Ngành lâm nghiệp tập trung phát triển giống cây năng suất cao

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho ngành lâm nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 sẽ tập trung vào việc lai tạo các giống mới, ưu tiên trồng các giống cây có năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng phòng chống dịch bệnh. 

Hiện nay, việc thu hút các nhà khoa học hàng đầu về làm việc tại các viện nghiên cứu địa phương vẫn gặp khó khăn do chính sách tuyển dụng không hấp dẫn, cũng như chưa có chính sách cụ thể để thu hút nhân lực về khoa học và công nghệ từ nước ngoài tới làm việc tại Việt Nam.

Đọc tiếp…