Chuyển đổi số lâm nghiệp: Soi đến từng gốc cây, con vật trong rừng

Ngành lâm nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị rừng. Ở đây, công nghệ số được áp dụng để hình thành kho dữ liệu lớn, soi đến từng gốc cây, con vật trong rừng…

Tại tọa đàm “Chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp, cơ hội và thách thức”, ngày 17/11, ông Nguyễn Đức Thành – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam), cho biết, ngành lâm nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý rừng và truy xuất nguồn gỗ.

Cụ thể, Cục Kiểm lâm đã ứng dụng dự báo nguy cơ cháy rừng nhằm giảm thiểu thiệt hại khi cháy rừng xảy ra; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong quản lý rừng tài nguyên bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng, thực vật, lâm sản ngoài gỗ…

Đọc tiếp…

Tâm An