Chính sách dịch vụ môi trường rừng đã thay đổi cuộc sống của người dân Tây Bắc

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 41 trong số 63 tỉnh trên cả nước đã thành lập quỹ bảo vệ và phát triển rừng để chăm sóc cho gần 6 triệu ha rừng.

Chính sách này được đưa ra tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2008, quy định các nhà máy thủy điện, các công ty cấp nước và công ty du lịch môi trường sử dụng rừng phải trả phí dịch vụ cho các quỹ phát triển và bảo vệ rừng của tỉnh.

Hàng năm, hơn 43.000 chủ rừng (chiếm hơn 40% tổng số chủ rừng trên cả nước) được hưởng lợi từ các dịch vụ môi trường rừng và các lợi ích khác từ rừng.

Đọc tiếp…