Đề án phí dịch vụ môi trường rừng thúc đẩy bảo vệ rừng ở Việt Nam

Thu nhập từ chi trả dịch vụ môi trường rừng đã trở thành nguồn tài chính bền vững, góp phần vào gia tăng giá trị của ngành lâm nghiệp cũng như tăng trưởng GDP quốc gia, theo ông Nguyễn Chiến Cường, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF).

Ông Cường cũng cho biết, cần hoàn thiện pháp lý để bổ sung nguồn thu từ các loại dịch vụ môi trường rừng, tăng cường cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng quản lý cơ sở dữ liệu về rừng, có chính sách hỗ trợ trồng rừng thông qua những lợi ích như quyền sử dụng đất hoặc các khoản vay cho người trồng rừng.

Đọc tiếp…