Độ che phủ rừng ở Việt Nam đạt 42,02% tính đến cuối năm 2021

Tính đến ngày 1/12/2021, Việt Nam có 14.745.201 ha diện tích rừng, trong đó 10.171.757 ha rừng tự nhiên và 4.573.444 ha rừng trồng, bao gồm cả rừng tán thưa, theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng diện tích rừng đạt tiêu chuẩn tính độ che phủ là 13.923.108 ha, tỷ lệ che phủ rừng là 42,02%.

Đọc tiếp…