Nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến ngành nhựa của Việt Nam

Các doanh nghiệp nhựa Việt Nam đang chịu áp lực lớn trong việc cơ cấu lại sản xuất để có thể cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài – những công ty đã thực hiện nhiều thương vụ sáp nhập và mua lại các công ty trong nước trong vài năm qua.

Đọc tiếp …

Thảo Lê