Việt Nam cần tập trung vào quản lý đô thị

Việt Nam hiện có khoảng 800 đô thị quy mô lớn, trong đó bao gồm hơn 100 thành phố. Tộc độ phát triển đô thị nhanh chóng đòi hỏi phải có đội ngũ quản lý đô thị được đào tạo bài bản. 

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS