Đề án 5 năm tăng tốc chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Các mục tiêu của chương trình bao gồm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong môi trường số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy học, đánh giá và và quản lý, mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục nghề nghiệp và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động

Đọc tiếp…