Fitch nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức tích cực

Tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch cho biết Việt Nam hiện vẫn đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.  Tổ chức này thông báo nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực” và khẳng định duy trì mức xếp hạng “BB”.

Việc cải thiện triển vọng mức tín nhiệm của Việt Nam cho thấy ghi nhận của Fitch với những nỗ lực cải thiện hiệu quả điều hành kinh tế của Việt Nam. Điều này thể hiện qua việc củng cố bộ đệm bên ngoài từ thặng dư tài khoản vãng lai, giảm nợ công, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, và ổn định lạm phát. 

Đọc tiếp…

Hung Le