Khánh thành trạm quan trắc nước đầu tiên tại thượng nguồn hạ lưu sông Mekong

Ủy hội sông Mê Kông (MRC) đã khánh thành trạm quan trắc nước tại Xieng Kok, Lào – công trình này được kỳ vọng giảm tình trạng dễ bị tổn thương ở hạ lưu trước các biến động bất ngờ của dòng chảy. Trạm quan trắc nằm ở biên giới phía bắc của Lào với Myanmar. MRC đã bàn giao công trình cho chính phủ Lào vận hành và cung cấp cho các bên liên quan các dữ liệu liên quan.

Các trạm quan trắc nhằm trang bị cho chính phủ 4 nước thành viên MRC (Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam) đủ thông tin để đưa ra các chính sách hiệu quả có lợi cho các cộng đồng sinh sống ven sông.

Đọc tiếp…

Viet Anh