Lô vắc xin Sputnik V đầu tiên được sản xuất thành công tại Việt Nam

Vào ngày 24/9, Công ty TNHH MTV Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 thuộc Bộ Y tế (Vabiotech) đã công bố về việc sản xuất thành công lô vắc xin Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam.

Lô vắc xin với mã số SV-030721M đã được Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya – nhà phát triển vắc xin Sputnik V – thẩm định vào ngày 26/8 và đạt yêu cầu chất lượng.

Bộ Y tế Việt Nam đã cấp phép sử dụng khẩn cấp có điều kiện cho vắc-xin Sputnik V vào ngày 23/3. Sau đó vào ngày 21/7, Vabiotech chính thức công bố sản xuất vắc xin Sputnik V trên cơ sở thử nghiệm.

Đọc tiếp…