Điều tra quốc gia về bình đẳng giới lần đầu tiên được tiến hành

Điều tra quốc gia về bình đẳng giới lần đầu tiên sẽ được tiến hành vào năm 2023 nằm trong đề tài cấp quốc gia về nghiên cứu, đánh giá thực trạng bình đẳng giới phục vụ phát triển bền vững.

Theo thông tin từ Hội thảo chuyên đề diễn ra tại Hà Nội hôm 9/6, cuộc điều tra dự kiến được thực hiện trên 9.000 người ở 48 xã, phường của 12 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong 10 năm tới, Việt Nam cần có cái nhìn chuyên sâu và bao quát về thực trạng bình đẳng giới để có những giải pháp hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu về bình đẳng giới vào năm 2030 trong các Mục tiêu Phát triển bền vững đã được Liên hợp quốc phê duyệt.

Đọc tiếp…