Đóng điện trạm Inverter điện mặt trời nổi đầu tiên

Ngày 27/5, tại khu vực hồ thủy điện Đa Mi (tỉnh Bình Thuận), Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (DHD) và các nhà thầu đã đóng điện trạm Inverter B, nâng công suất phát điện của Nhà máy điện Mặt Trời Đa Mi lên lưới 38,2 MWp.

Đọc tiếp…