Phần Lan và Việt Nam thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp

Ngày 25/4, “Diễn đàn Giáo dục nghề nghiệp Phần Lan – Việt Nam” đã được tổ chức tại Hà Nội nhằm giới thiệu bức tranh toàn cảnh về giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam và Phần Lan cũng như chia sẻ những yếu tố góp phần vào thành công của Phần Lan trong lĩnh vực đào tạo nghề. Diễn đàn cũng mở ra nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hai nước.

Đọc tiếp…