Bộ Tài chính đứng đầu về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2018

Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu về phát triển Chính phủ điện tử.

Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí thứ Nhất về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2018, ở hạng mục các Bộ và cơ quan ngang Bộ, theo kết quả đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của Bộ, cơ quan ngang Bộ được công bố mới đây tại Tọa đàm Phát triển Chính phủ điện tử 2018 vào ngày 24/04 tại Hà Nội.

Từ kết quả báo cáo, các chuyên gia đã đưa ra những phân tích, đánh giá về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan nhà nước hiện nay, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Đọc tiếp…