Không khí bẩn, độc hại không phải là biểu tượng của sự thịnh vượng

Nhiều năm phát triển kinh tế nhanh chóng đã khiến Việt Nam có những tác động tiêu cực – tiếng ồn và chất lượng không khí kém phát sinh do ô nhiễm và tắc đường.

Đọc tiếp …

Thu Vân