Chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5

Nước ta sẽ tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 vào ngày 1/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về việc chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra này. Thực hiện Luật thống kê và để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030, nước ta sẽ tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm vào thời điểm 0h ngày 1-4-2019.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN