Số lượng người nghèo đi xuất khẩu lao động vẫn ít

Số lượng người dân sống ở các huyện nghèo được đi xuất khẩu lao động vẫn còn thấp. Những năm gần đây, chính quyền, các doanh nghiệp và các chương trình hợp tác xuất khẩu lao động có nhiều hỗ trợ giúp người nghèo tìm được công việc phù hợp.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN