Định mức chi phí tái chế sẽ có hiệu lực vào năm 2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) đang xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì, dự kiến áp dụng từ năm 2024.

Theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và Nghị định số 08 của Chính phủ, việc tái chế sản phẩm và bao bì sẽ là bắt buộc đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc sản xuất pin, lốp xe, dầu nhờn và bao bì kể từ ngày 01/01/2024.

Đọc tiếp…