FDI chỉ nâng cao trình độ công nghệ Việt Nam ở mức hạn chế?

“Khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp trên 20% vào tăng trưởng GDP, chiếm trên 50% sản lượng toàn ngành công nghiệp và 70% kim ngạch xuất khẩu đồng thời tạo ra 12 triệu – 13 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp.”

[…]Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được, tiến sỹ Lê Quang Thuận chỉ ra, các doanh nghiệp FDI chủ yếu là gia công chế biến nên tác động nâng cao trình độ công nghệ của Việt Nam là hạn chế. 

Đọc tiếp

Phóng viên TTXVN