Thu hút FDI trước bối cảnh áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu vẫn tăng mạnh dù những biến động kinh tế, chính trị làm “rung lắc” đáng kể tính ổn định của dòng vốn này. Một loạt xu hướng mới tác động tới hoạt động đầu tư và Việt Nam không nằm ngoài vùng ảnh hưởng đó.

Có thể thấy doanh nghiệp FDI vào Việt Nam do nhận thấy lợi ích tổng thể so với các quốc gia khác. Lợi ích ở đây bao gồm lợi ích kinh tế và thương mại trực tiếp như khấu trừ thuế, chi phí nhân công rẻ, thị trường lớn và các lợi ích mang tính chiến lược như gần gũi về văn hóa, trao đổi đối tác ngoại giao, tăng sự hợp tác. Do vậy, Việt Nam cần duy trì lợi ích tổng hợp cả mặt chiến lược lẫn mặt thương mại để bù đắp các lợi ích mà doanh nghiệp FDI mất đi trong trường hợp phải chịu thuế cao hơn.

Đọc tiếp…

Phan Đình Mạnh